Prologic Webáruház -
Nyereményjáték!

Vásárolj Prologic, Okuma, Savage Gear horgászterméket legalább 5000 Ft értékben, és nyerhetsz egy 350 000 Ft értékű Prologic Commander T-Lite sátrat téli ponyvával vagy egy Savage Gear Highrider horgászkajakot!

Vásárolj most a kedvenc HORGÁSZBOLTODBAN vagy WEBÁRUHÁZADBAN 2018. november 19. - december 19. között legalább 5.000 Ft értékben Prologic, Okuma vagy Savage Gear termékeket, küldd el a palyazat@lanitex.hu e-mail címre a termék és a blokk/számla fotóját az elérhetőségeddel együtt, és nyerj egy 350.000 Ft értékű Prologic Commander T-Lite téli SÁTRAT vagy Savage Gear Highrider HORGÁSZKAJAKOT!

Akció időszaka: 2018. november 19. - december 19.

Sorsolás: 2018. december 20.

Részletek:

Adó- és járulékfizetési kötelezettség:

A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a szervezők vállalják, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a szervezők a nyertes játékosok nevében és helyettük kifizetik a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulékot.

 A szervezők kizárólag azokat a vásárlást igazoló blokkokat fogadják el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a játékban résztvevő termékek – márkanevet (Prologic, Savage Gear, Okuma) is tartalmazó - megnevezése szerepel. Abban az esetben, ha a vásárlás helyszínén a vásárlást igazoló blokkon/számlán nem tüntetik fel a vásárolt termékek márkanevét, kérjük kérjen saját nevére szóló, tételes számlát.

A termékről készített fénykép és a számla adatok elküldésénél a számla számlaszámának első 9 karakterét kell üzenetben elküldeni, valamint a vásárlás idejét és az üzlet nevét. A vásárlás idejének a számlán szereplő időpontot kell feltüntetetni.

A játékban kizárólag csak magánszemélyek vehetnek részt, illetve jogosultak a nyeremények átvételére!

A szervezők a játékban nem osztanak szét a jelen részvételi feltételekben felsorolt nyereményeken túlmenően egyéb nyereményt.

A promóciós anyagok nyomtatási hibáiért a szervezők, az adatkezelők és a lebonyolító, valamint a játékban résztvevő üzletek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A játékosok a jelen játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassák, továbbá publikálhassák vagy ismertethessék a nyertes játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban, közösségi média felületeken és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához.

A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti, promócióban résztvevő termék vásárlását igazoló blokkon vagy számlán szereplő adatokat töltöttek fel a honlapon, melyet a rendszer azonosított, elfogadott, és érvényesnek minősített.

A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, helytelen szállítási cím megadása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a szervezők, az adatkezelők, sem a lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

A játékosok a részvétellel automatikusan és kifejezetten elfogadják a honlapon megtalálható jelen részvételi feltételeket annak mellékleteivel együtt.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket indokolt esetben bármikor, egyoldalúan megváltoztathassák vagy visszavonják.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely játékossal kapcsolatban, felfüggesszék a játékos részvételét és a nyereményének az átadását, illetve kizárja a játékost a játékból indokolás nélkül. A szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárja azt a játékost, aki a játék során bizonyítottan a játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A fentiek mellett a szervezőket nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A szervezőknek a játékos irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a játékos által a termékért fizetett összeget. A szervezők a pályázatok hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Kelt, 2018. november 18.

Képgaléria

PROLOGIC horgász webáruház • 1097 Budapest, Soroksári út 132. • Tel.: +36 (70) 429-9236 • E-mail: info@prologicfishing.hu • Lanitex Kft. adatkezelés nyílvántartási száma: NAIH-77591/2014.